English

產品 : 複動式高噸數千斤頂

型號噸數(噸)行程(毫米)本體高(毫米)外徑(毫米)

內徑(毫米)

DCC-5025053916213099
DCC-5045010021213099
DCC-5065015026213099
DCC-50850 200 312 130 99
DCC-501050 250 362 130 99
DCC-501250 300 412 130 99
DCC-1002100 50 179165 130
DCC-1004 100 100229165130
DCC-1006 100 150 279 165130
DCC-1008 100 200329 165130
DCC-10010 100 250379 165 130
DCC-10012 100 300 429 165130
DCC-1502 150 50 196 205 159
DCC-1504 150 100 246 205 159
DCC-1506 150 150 296205 159
DCC-1508150 200 346 205 159 
DCC-15010150 250 396 205 

159

DCC-15012 150 300 446 205 159 
DCC-2002 20050 212235 184 
DCC-2006 200 150 312235 184 
DCC-20012 200 300 462 235 184 
DCC-2502 250 50 235 275 216 
DCC-2506 250 150335 275 216 
DCC-25012300 300 485 275 216 
DCC-3002 300 50 322 310241 
DCC-3006 300 150 422 310 241 
DCC-30012 300 300 572 310 241 
DCC-4002 400 50 374 350 267 
DCC-4006 400 150 474 350 267 
DCC-40012 400 300 624 350 267 
DCC-5002 500 50 419 400 305 
DCC-5006 500 150 519 400 305 
DCC-50012 500 300 669 400 305 
DCC-6002 600 50 429 430 330 
DCC-6006 600 150 529 430 330 
DCC-60012 600 300 679 430330 
DCC-8002800 50484505387
DCC-8006 800 150 584505 387 
DCC-80012 800 300 734505387 
DCC-10002 1000 50564560 432 

Copyright © 2008 MQI Company. All Rights Reserved.

茂詮國際有限公司 - 台北縣蘆洲市復興路323巷326號

電話: +886 2 2283 1995|傳真: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]|統一編號: 28578735