English

產品 : 複動式螺紋千斤頂

型號噸數(噸)行程(毫米)本體高(毫米)外徑(毫米)

內徑(毫米)

DLL-5025050295155115
DLL-50650150395155115
DLL-501250300560155115
DLL-1002100 50 300 195145
DLL-1006100 150 400 195 145
DLL-10012100 300 575 195 145
DLL-10020 100 500 830 195 145
DLL-1502 150 50 315 235 175
DLL-1506 150 150415 235 175
DLL-15012 150 300 600 235 175
DLL-15020 150 500 845 235 175
DLL-2002 200 50 325 270200
DLL-2006 200150 425 270 200
DLL-20012 200 300610 270 200
DLL-20020 200 500 855 270 200
DLL-2502250 50 335 295 220 
DLL-2506 250 150 435295 

220 

DLL-25012 250 300 620 295 220 
DLL-25020 250500 865 295 220 
DLL-3002 300 50355330245 
DLL-3006 300 
150455330
245 
DLL-30012 300 300 640330
245 
DLL-30020 300 
500880330 245 
DLL-30020300 
500
880
330 
245 
DLL-4002400 50380375 280
DLL-4006400 150 480 375 280 
DLL-40012 400 300 665 375 280 
DLL-40020400 500900 375 280 


 

Copyright © 2008 MQI Company. All Rights Reserved.

茂詮國際有限公司 - 台北縣蘆洲市復興路323巷326號

電話: +886 2 2283 1995|傳真: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]|統一編號: 28578735